Dostosuj do siebie swoje miejsce pracy
Dane są orientacyjne i zależą od indywidualnych cech użytkownika.

Wzrost:

1
Wysokość biurka:

2
Wysokość siedziska:

3
Głębokość siedziska:
X
Ergonomiczny Kalkulator
Metro
ul. Turystyczna 18
16-300 Augustów
Pisz do nas w każdej sprawie!
office@metromeble.pl
Oraz dzwoń, kiedy tylko potrzebujesz!
(+48) 87 644 6444
Dział sprzedaży:
22 398 45 90
Centrala fax: 87 730 45 65

Nie zaśmiecamy świata niepotrzebnymi rzeczami.
Wszystkie nasze produkty są zaprojektowane, a więc poddane metodycznej działalności w procesie kreacji i rozwoju produktu.
Nasz produkt ma cel, zabezpiecza potrzeby potencjalnych użytkowników, jest potrzebny.

Design

DESIGN jest wieloznacznym terminem odnoszącym się do procesu projektowania przedmiotów użytkowych. W znaczeniu potocznym odnosi się przede wszystkim do wyglądu. Od czasów Wystawy Światowej (nazwa nadawana jest cyklicznym ekspozycjom prezentującym dorobek kulturalny, naukowy i techniczny krajów i narodów świata) w Londynie w 1751 roku, powoli lecz systematycznie wzrastało zapotrzebowanie na produkty wytwarzane przemysłowo. Przede wszystkim ta potrzeba odpowiedzialna jest za to czym design jest w dniu dzisiejszym.

Współcześnie design obejmuje swoim znaczeniem cały proces projektowania wzorów przemysłowych, od koncepcji poprzez rozwiązania technologiczne, ergonomię, walory użytkowe, wygląd, opakowanie po cenę i kanały dystrybucji. Dodatkowo termin ten używany jest coraz powszechniej w procesie projektowania usług. W branży dóbr inwestycyjnych mianem designu określa się również architekturę wnętrz.

To czym się zajmujemy to Design rozumiany jako projektowanie ergonomicznych, estetycznych i wysoce użytkowych przedmiotów (przede wszystkim mebli) jako elementów wykorzystywanych do zaspokojenia potrzeb klienta w celu efektywnego zagospodarowania wnętrz biznesowych. Nadrzędnym celem jest tu rozwiązanie bazujące na profilu aktywności użytkowników, a jednym ze środków do osiągnięcia celu są meble. Niemniej jednak oba kryteria są niezmiernie istotne i tylko razem stanowią efektywną całość.


LUDZIE I ICH POTRZEBY

U podstawy rozważań nad przyjaznym środowiskiem pracy są ludzie, to oni są podmiotem każdej naszej aktywności. Ludzie natomiast posiadają swoje potrzeby, które wynikają z zadań im postawionych. Na bazie przyjaznych, funkcjonalnych i estetycznych przedmiotów kreujemy wnętrza, które usprawniają proces osiągania celów biznesowych naszym Zleceniodawcom.

Menu Title