Déco

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Déco jest inspirowany stylem wzorniczym z początku XX stulecia nazywanym Art déco. Styl ten był wyrazem sprzeciwu dla typowego w poprzedzającej go braku symetrii i dyscypliny przestrzennej Secesji.

    Skojarzenia z Art deco nie wynikają jedynie z owalnej formy samej bryły, jako motywu przewodniego kolekcji. Styl ten był jednocześnie protoplastą nowoczesnego Wzornictwa Przemysłowego, jako świadomej działalności projektantów w kierunku walorów użytkowych, funkcji oraz oddziaływania na fizyczne i społeczne otoczenie człowieka. Tak wyglądały początki współcześnie pojmowanego Designu.

    Z uwagi na standard wykonania kolekcji (dużo lakierowanych powierzchni), nasuwa się jeszcze jedno istotne podobieństwo do opisanego stylu. Pomimo dążenia ówczesnych wytwórców i projektantów do nowoczesnych form, przygotowywanych do produkcji taśmowej, przykładano też wielką wagę do perfekcyjnego wykonania przedmiotu.

Kolekcja Déco wymaga dużo pracy ręcznej i jest wynikiem wysiłku wielu fachowców z różnych dziedzin meblarstwa, takich jak obróbka materiałów drewnopochodnych i lakierowanie. Do produkcji tej kolekcji wykorzystano innowacyjny sposób budowy brył, możliwy do zastosowania dzięki technologii posiadanej przez METRO.