Dostosuj do siebie swoje miejsce pracy
Dane są orientacyjne i zależą od indywidualnych cech użytkownika.

Wzrost:

1
Wysokość biurka:

2
Wysokość siedziska:

3
Głębokość siedziska:
X
Ergonomiczny Kalkulator
Metro
ul. Turystyczna 18
16-300 Augustów
Pisz do nas w każdej sprawie!
office@metromeble.pl
Oraz dzwoń, kiedy tylko potrzebujesz!
(+48) 87 644 6444
Dział sprzedaży:
22 398 45 90
Centrala fax: 87 730 45 65

Aranżacja biura

1

KONSULTACJE I PLANOWANIE

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy, a zostanie ci przydzielony osobisty Doradca lub zostaniesz przekierowany do naszego Partnera w celu pozyskania niezbędnych informacji dla wykonania aranżacji biura. Dbamy o to aby w każdym przypadku standard obsługi był na najwyższym poziomie. Współpraca zaczyna się od analizy działalności biura, zadań z którymi spotykają się pracownicy, oraz ustalenie priorytetów dla powstającej koncepcji, która ma zabezpieczyć interesy Zleceniodawcy i zebrać dane do wykonania aranżacji biura. Na tym etapie często występuje inwentaryzacja pomieszczeń dla celów projektowych. Jeżeli klient życzy sobie pozostawić część starych mebli w nowych wnętrzach pomagamy również w inwentaryzacji istniejącego wyposażenia. Z przyjemnością zapraszamy naszych potencjalnych klientów do odwiedzenia zakończonych realizacji oraz przykładów aranżacji biur, które wykonaliśmy dotychczas.
Tu mają Państwo możliwość porozmawiania i wymiany doświadczeń z osobami, które już z nami pracowały i są w stanie na własnym przykładzie ocenić naszą działalność od koncepcji aranżacji biura po sprawną dostawę i montaż.

1
3

KONCEPCJA

Po akceptacji zaproponowanych rozwiązań, powstaje koncepcja zagospodarowania powierzchni dla wybranych pomieszczeń, które w sposób najbardziej reprezentatywny odzwierciedlają charakter przyszłego wnętrza. Dysponujemy narzędziami dla foto-realistycznej wizualizacji. Koncepcja najczęściej zawiera również ofertę, ze szczegółami istotnymi w procesie podejmowania decyzji o dalszej współpracy, jak: termin realizacji, tryb i terminy płatności, możliwe sposoby finansowania, itp.

Finansowanie: Na życzenie klienta jako część koncepcji, przy współpracy z naszymi partnerami finansowymi, przedstawiamy klientowi wariantowe oferty finasowania projektu poprzez leasing lub inne dostępne formy.
Przeprowadzka: Pomagamy w przeprowadzce, jest ona istotnym elementem sprawnego zasiedlenia w nowej siedziby. Szczegóły ustalane są indywidualnie.

3
5

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

Opieka nad klientem nie kończy się z chwilą zrealizowania poszczególnego kontraktu. Rzadko kiedy zdarza się, żeby zakończony projekt nie skutkował kolejnymi zamówieniami uzupełniającymi. METRO gwarantuje utrzymanie w produkcji przez okres 3-5 lat modele oraz kolorystykę dostarczonych mebli produkowanych w naszym zakładzie produkcyjnym. Klienci nasi są objęci programem gwarancyjnym M48, który zakłada reakcję na zgłoszoną reklamacje
w ciągu 48 godzin.

5
Logo MetroMeble
2

ROZWIĄZANIA

Kiedy już znamy specyfikę aktywności użytkowników, czas na prezentację rozwiązania. Z uwagi na to, że jesteśmy producentem większości oferowanych elementów proponowanego rozwiązania, jesteśmy w stanie już na tym etapie dopasować go budżetu. Jest to niezmiernie ważna kwestia z uwagi na to żeby w następnym etapie nie okazało się, że rozwiązanie jest nie realne i dalece wykracza poza założone limity finansowe. Takie działanie pozwala uniknąć rozczarowania, kiedy klient zaakceptował i przywiązał się już do proponowanego rozwiązania, a zostaje postawiony w sytuacji kiedy trzeba szukać kompromisu pomiędzy sposobem rozwiązania problemu a kosztami implementacji. Wówczas praca zaczyna się od początku.

2
4

DOSTAWA I MONTAŻ

Po podpisaniu zamówienia oraz ustalenia szczegółów, zaczynamy kompletowanie zamówienia. Zazwyczaj największą część dostawy stanowią nasze produkty, natomiast każde kompleksowe rozwiązanie wymaga zastosowania szerokiego wyboru produktów naszych partnerów. Dostawa i montaż odbywa się na podstawie sporządzonego wypełnionego formularza logistycznego, gdzie zaznaczone są istotne uwarunkowania mogące wpłynąć na jakość i termin montażu. Na podstawie tych informacji przedstawiamy harmonogram montażu. Dokument ten może służyć klientowi w celu monitorowania postępu prac. Wszystkie prace wykonywane są przez własne ekipy serwisowe co gwarantuje terminowość i solidność zakontraktowanych usług, przykładem czego są liczne referencje od naszych klientów.

Utylizacja starych mebli – podążając za koncepcją kompleksowej obsługi, utylizujemy stare wyposażenie zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Usunięcie takiego wyposażenia poprzedzone jest analizą standardu i stanu technicznego mebli.

4
Menu Title