Nowy gabinet – CUBE

CUBE – nowa kolekcja mebli gabinetowych w naszym portfolio (zobacz).

Nowy dział

Uruchomienie działu produkcji metalowej. Od dnia dzisiejszego stelaże naszych mebli są w całości wykonywane w naszym zakładzie produkcyjnym. Pozwala to nam utrzymać pożądaną jakość wyrobu wszystkich elementów składowych naszych mebli.

ISO 9001:2008

W ramach starań w kierunku wdrażania wewnętrznych zasad zarządzania jakością, otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2008. Certyfikat został wydany w drodze przeprowadzonego audytu. Jednostka certyfikująca zaświadcza, że system zarządzania w firmie jest zgodny  z normami ISO 9001:2008, tj. Międzynarodowym Systemem Zarządzania Jakością.

Kolejny projekt

Uwieńczeniem rozpoczętego przed pięciu laty projektu rozwoju technologicznego firmy w kierunku nowoczesnych technologii produkcji i projektowania, jest sygnowanie umowy dofinansowania zakupu nowych maszyn cyfrowych, które w myśl koncepcji cyfryzacji produkcji, scalą proces projektowania z maszynami. Tytuł projektu: Wzrost Konkurencyjności Firmy […]