Tabs homepage

Tabs homepage

 • Konsultacje i planowanie

  NOWOCZESNE I DESIGNERSKIE MEBLE BIUROWE – WARSZAWA I CAŁA POLSKA

  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy, a zostanie ci przydzielony osobisty Doradca lub zostaniesz przekierowany do naszego Partnera. Dbamy o to aby w każdym przypadku standard obsługi był na najwyższym poziomie. Współpraca zaczyna się od analizy działalności biura, zadań z którymi spotykają się pracownicy, oraz ustalenie priorytetów dla powstającej koncepcji, która ma zabezpieczyć interesy Zleceniodawcy. Na tym etapie często występuje inwentaryzacja pomieszczeń dla celów projektowych. Jeżeli klient życzy sobie pozostawić część starych mebli w nowych wnętrzach pomagamy również w inwentaryzacji istniejącego wyposażenia. Z przyjemnością zapraszamy naszych potencjalnych klientów do odwiedzenia zakończonych realizacji. Tu mają Państwo możliwość porozmawiania i wymiany doświadczeń z osobami, które już z nami pracowały i są w stanie na własnym przykładzie ocenić naszą działalność.

 • Rozwiązania

  Kiedy już znamy specyfikę aktywności użytkowników, czas na prezentację rozwiązania. Z uwagi na to, że jesteśmy producentem większości oferowanych elementów proponowanego rozwiązania, jesteśmy w stanie już na tym etapie dopasować go budżetu. Jest to niezmiernie ważna kwestia z uwagi na to żeby w następnym etapie nie okazało się, że rozwiązanie jest nie realne i dalece wykracza poza założone limity finansowe. Takie działanie pozwala uniknąć rozczarowania, kiedy klient zaakceptował i przywiązał się już do proponowanego rozwiązania, a zostaje postawiony w sytuacji kiedy trzeba szukać kompromisu pomiędzy sposobem rozwiązania problemu a kosztami implementacji. Wówczas praca zaczyna się od początku.

 • Koncepcja

  Po akceptacji zaproponowanych rozwiązań, powstaje koncepcja zagospodarowania powierzchni dla wybranych pomieszczeń, które w sposób najbardziej reprezentatywny odzwierciedlają charakter przyszłego wnętrza. Dysponujemy narzędziami dla foto-realistycznej wizualizacji. Koncepcja najczęściej zawiera również ofertę, ze szczegółami istotnymi w procesie podejmowania decyzji o dalszej współpracy, jak: termin realizacji, tryb i terminy płatności, możliwe sposoby finansowania, itp.
  Finansowanie: Na życzenie klienta jako część koncepcji, przy współpracy z naszymi partnerami finansowymi, przedstawiamy klientowi wariantowe oferty finasowania projektu poprzez leasing lub inne dostępne formy.
  Przeprowadzka: Pomagamy w przeprowadzce, jest ona istotnym elementem sprawnego zasiedlenia w nowej siedziby. Szczegóły ustalane są indywidualnie.

 • Dostawa i montaż

  Po podpisaniu zamówienia oraz ustalenia szczegółów, zaczynamy kompletowanie zamówienia. Zazwyczaj największą część dostawy stanowią nasze produkty, natomiast każde kompleksowe rozwiązanie wymaga zastosowania szerokiego wyboru produktów naszych partnerów. Dostawa i montaż odbywa się na podstawie sporządzonego wypełnionego formularza logistycznego, gdzie zaznaczone są istotne uwarunkowania mogące wpłynąć na jakość i termin montażu. Na podstawie tych informacji przedstawiamy harmonogram montażu. Dokument ten może służyć klientowi w celu monitorowania postępu prac. Wszystkie prace wykonywane są przez własne ekipy serwisowe co gwarantuje terminowość i solidność zakontraktowanych usług, przykładem czego są liczne referencje od naszych klientów.
  Utylizacja starych mebli – podążając za koncepcją kompleksowej obsługi, utylizujemy stare wyposażenie zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Usunięcie takiego wyposażenia poprzedzone jest analizą standardu i stanu technicznego mebli.

 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

  Opieka nad klientem nie kończy się z chwilą zrealizowania poszczególnego kontraktu. Rzadko kiedy zdarza się, żeby zakończony projekt nie skutkował kolejnymi zamówieniami uzupełniającymi. METRO gwarantuje utrzymanie w produkcji przez okres 3-5 lat modele oraz kolorystykę dostarczonych mebli produkowanych w naszym zakładzie produkcyjnym. Klienci nasi są objęci programem gwarancyjnym M48, który zakłada reakcję na zgłoszoną reklamacje w ciągu 48 godzin.