Design i ergonomia

Design jest wieloznacznym terminem odnoszącym się do procesu projektowania przedmiotów użytkowych. W znaczeniu potocznym odnosi się przede wszystkim do wyglądu. Od czasów Wystawy Światowej (nazwa nadawana jest cyklicznym ekspozycjom prezentującym dorobek kulturalny, naukowy i techniczny krajów i narodów świata) w Londynie w 1751 roku, powoli lecz systematycznie wzrastało zapotrzebowanie na produkty wytwarzane przemysłowo. Przede wszystkim ta potrzeba odpowiedzialna jest za to czym design jest w dniu dzisiejszym.

Współcześnie design obejmuje swoim znaczeniem cały proces projektowania wzorów przemysłowych, od koncepcji poprzez rozwiązania technologiczne, ergonomię, walory użytkowe, wygląd, opakowanie po cenę i kanały dystrybucji. Dodatkowo termin ten używany jest coraz powszechniej w procesie projektowania usług. W branży dóbr inwestycyjnych mianem designu określa się również architekturę wnętrz.

To czym się zajmujemy to Design rozumiany jako projektowanie ergonomicznych, estetycznych i wysoce użytkowych przedmiotów (przede wszystkim mebli) jako elementów wykorzystywanych do zaspokojenia potrzeb klienta w celu efektywnego zagospodarowania wnętrz biznesowych. Nadrzędnym celem jest tu rozwiązanie bazujące na profilu aktywności użytkowników, a jednym ze środków do osiągnięcia celu są meble. Niemniej jednak oba kryteria są niezmiernie istotne i tylko razem stanowią efektywną całość.

Ludzie i ich potrzeby
U podstawy rozważań nad przyjaznym środowiskiem pracy są ludzie, to oni są podmiotem każdej naszej aktywności. Ludzie natomiast posiadają swoje potrzeby, które wynikają z zadań im postawionych. Na bazie przyjaznych, funkcjonalnych i estetycznych przedmiotów kreujemy wnętrza, które usprawniają proces osiągania celów biznesowych naszym Zleceniodawcom.

Termin ergonomia pochodzi od greckich słów ergon  i nomos  co oznacza kolejno praca i zasada

Dziś Ergonomia to dyscyplina naukowa zajmująca organizacją pracy dostosowaną do możliwości psychofizycznych człowieka.

Ergonomia korzysta z dorobku takich dziedzin naukowych jak socjologia, psychologia, fizjologia, medycyna pracy, higiena, organizacja pracy, antropometria oraz dziedzin technicznych, takich jak materiałoznawstwo czy budowa maszyn. Jej głównym zadaniem jest humanizowanie pracy poprzez układ człowiek – maszyna – warunki otoczenia, aby wykonywana ona była efektywnie i przy możliwie niskim koszcie biologicznym, eliminując zarazem źródła chorób zawodowych.

 

 

Dzień pracy w biurze.Human back spine

 • W ciągu całego życia człowiek spędza około 80.000 godzin w biurze – 85% tego czasu w pozycji siedzącej.
 • W ciągu dnia dość często siedzimy do 15 godzin – podczas spożywania posiłków, w samochodzie, w pracy, oglądając telewizję itp.
 • Stała pozycja siedząca osłabia układ mięśniowy, który nie jest w stanie pełnić efektywnie funkcji wsparcia dla ciała. Pojawia się ciągle wzrastający nacisk na dyski kręgowe. Ostatecznie może to doprowadzić do uszkodzenia kręgosłupa i chronicznego bólu w krzyżu.
 • Siedzenie wprowadza zdecydowanie większe naprężenie na dyski kręgowe niż pozycja stojąca bądź podczas spaceru.
 • Nieprawidłowa pozycja podczas siedzenia to druga najgorsza przyczyna powodująca powstawanie uślizgu dysków – zaraz po urazach związanych z dźwiganiem.
 • Schorzenia spowodowane pracą w biurze są obecnie jednym z najczęściej występujących chorób zawodowych. Wady kręgosłupa oraz choroby oczu  przodują w tym rankingu.

 

 

 

 

Vitruvian ManErgonomiczna organizacja pracy

     • Dla dogodnej organizacji zadań pracy z ergonomicznego punktu widzenia odpowiednie meble to jedna sprawa, ale także konieczne są dobrze zaplanowane przerwy. Dyrektywa określająca wykorzystanie ekranów roboczych stanowi, że praca przy nich musi być przerywana w regularnych odstępach czasu w ramach normalnych przerw lub w ramach wykonywania innych zadań.

Normalne miejsca pracy muszą być funkcjonalne, ergonomiczne, zorientowane na odpowiedni styl i ekonomiczne. Szczególnie konstrukcja biurka/stołu i krzesła musi spełniać wymogi ergonomii. Krzesło powinno posiadać regulację wysokości, podłokietników, regulację oparcia pleców tak pod względem wysokości jak i pochylenia oparcia. Stół powinien być zaprojektowany tak, aby możliwe było uzyskanie jak najlepszej pozycji z punktu widzenia ergonomii, dostosowanej do indywidualnych warunków użytkownika.

 • Co to oznacza w praktyce?
  Który stół jest zaprojektowany prawidłowo z ergo­nomicznego punktu widzenia?
  Podstawowe założenie w odniesieniu do tych reguł stanowi, iż stół musi być zaadaptowany do wymogów człowieka. Osoba nie powinna przystosowywać się do konstrukcji stołu, by móc swobodnie wykonywać przy nim swoje zadania.